Strona powitalna

WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „USTRONIE” W RADOMIU 

Adres siedziby i korespondencyjny: ul. Wyścigowa 19; 26-611 Radom
adres e-mail: sekretariat@ustronie.radom.pl
Najważniejsze telefony:
Centrala tel.: (48) 385-74-00 Dział Członkowsko- Mieszkaniowy – tel. (48) 385-74-06
Dział Rozliczeń Czynszowych – tel. (48) 385-74-05
Administracja A – tel. (48) 385 74 13; tel. kom. 665 666 539
Administracja B – tel. (48) 385 74 16; tel. kom. 607 629 767
Administracja C – tel. (48) 385 74 02; tel. kom. 665 666 479
Administracja M – tel. (48) 385 74 16; tel. kom. 665 666 429
Administracja P – tel. (48) 385 74 03; tel. kom. 603 766 751

Dział Windykacji- tel. (48) 385 74 04

Jest nam niezwykle miło powitać Państwa na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie” w Radomiu. Mamy nadzieję, że informacje tu zamieszczone przyczynią się do lepszego poznania zasad funkcjonowania Spółdzielni, umożliwią sprawniejszy przepływ informacji, poprawią komunikację i współpracę, a tym samym poprawią jakość zamieszkiwania na osiedlu „Ustronie” w Radomiu.

Na naszej stronie znajdą Państwo przede wszystkim informacje na temat bieżącej działalności Spółdzielni oraz ogłoszenia Zarządu Spółdzielni. Umieszczane będą tu informacje na temat terminów zebrań, zmian stawek opłat eksploatacyjnych oraz za dostawę mediów do lokali, przetargów na wykonanie prac remontowych, przetargów na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności oraz innych ważnych wydarzeń w naszej Spółdzielni.

W zakładce bip (biuletyn informacji publicznej), znajdującej się w prawym dolnym rogu strony znajdą Państwo informacje dot. Rady Nadzorczej, Zarządu, Statut Spółdzielni i obowiązujące regulaminy oraz dokumenty udostępnione wyłącznie członkom Spółdzielni.

W zakładce Klub Osiedlowy Ustronie znajdą Państwo informacje na temat działalności Klubu i świetlic prowadzonych na terenie osiedla.

Zarząd Spółdzielni

S.M. „Ustronie”