Przewodnik interesanta

OGŁOSZENIE

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „USTRONIE” INFORMUJE, ŻE W DNIU 31.05.2024r. SPÓŁDZIELNIA BĘDZIE NIECZYNNA.

AWARIE NALEŻY ZGŁASZAĆ DO POGOTOWIA TECHNICZNEGO TEL. 601 602 045

Godziny przyjęć mieszkańców przez Radę Nadzorczą

04.09.2023r.

OGŁOSZENIE

  • Rada Nadzorcza S.M. „USTRONIE” informuje, że przyjmuje mieszkańców w siedzibie Spółdzielni ul. Wyścigowa 19 w środy, w pokoju nr 2 na parterze, w godzinach  od 15:30 do 17:00.

Godziny przyjęć mieszkańców przez Zarząd

Zarząd S.M. „USTRONIE” informuje, że od dnia 27.04.2022r. zostają wznowione przyjęcia mieszkańców przez członków Zarządu.

Zarząd Spółdzielni będzie przyjmował mieszkańców w każdą środę
w godz. od 15:00 do 17:00 – sekretariat (I piętro)

Jak uzyskać dostęp do WebLokator

Od 04.01.2010 udostępniliśmy Państwu usługę elektronicznego dostępu do danych podstawowych o użytkowanych przez Państwa, zasobach lokalowych (mieszkaniach, garażach, innych obiektach). “ Usługa ta (pod nazwą E-usługi/WebLokator) ma postać dedykowanego portalu internetowego, który dostarczy informacji,…

Dział Obsługi Mieszkańca

Godziny przyjęć interesantów w Dziale Obsługi Mieszkańca:

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  7:00 – 15:00

Środa:  7:00 – 17:00

Centrala tel.  (048) 385-74-00

Dział Rozliczeń Czynszowych tel. (048) 385 74 05

Dział Członkowsko Mieszkaniowy tel. (048) 385 74 06

Dział Windykacji tel. (048) 385 74 04

Płatności

Płatności można dokonywać w kasach Monetii:

ul. Wyścigowa 19 – siedziba  S.M. „Ustronie”  

Godziny otwarcia kas – Wyścigowa 19

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:   7:00 – 15:00

Środa:  7:00 – 17:00

Wszystkie opłaty gotówkowe na rzecz Spółdzielni dokonywane są bez pobierania prowizji.

Istnieje możliwość dokonywania opłat czynszowych w formie bezgotówkowej (przy użyciu terminala – karty płatniczej). Od opłat wnoszonych bezgotówkowo pobierana jest prowizja w wysokości 2,50 zł za każdą wpłatę.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowej „Ustronie” informuje, że w związku ze zmniejszającą się ilością klientów oraz ze wzrostem kosztów zatrudnienia i  innych kosztów, firma Monetia Sp. z o. o. z dniem 01.03.2024 r. postanowiła zamknąć kasy przy ul. Komandosów 4.