Aktualności

Ogłoszenie

Rada Nadzorcza S.M. „Ustronie” informuje, że w okresie wakacyjnym tj. w miesiącu lipcu i sierpniu 2022r. zawiesza przyjęcia mieszkańców (dyżury). Przyjęcia zostaną wznowione od września 2022r.

Zmiany opłat eksploatacyjnych

                                                                       Szanowni Mieszkańcy, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie” informuje, że w dniu 16.02.2022r. Rada Nadzorcza Spółdzielni na podstawie opracowanych przez służby księgowe (dział finansowy  i kontroling) analiz ekonomicznych zatwierdziła zmiany opłat  za użytkowanie lokali....

KOMUNIKAT dotyczący nowej lokalizacji jednostki C

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „USTRONIE” INFORMUJE, ŻE OD DNIA 05.01.2022R. ADMINISTRACJA JEDNOSTKI „C” ZOSTAŁA PRZENIESIONA DO SIEDZIBY SPÓŁDZIELNI PRZY UL. WYŚCIGOWEJ 19. Nr tel.   48 385 74 00 wew. 145 48 385 74 01 wew. 145 48 385...

ZMIANA OPŁAT ZA WODĘ OD 22.07.2021R.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ”Ustronie” informuje, że zgodnie z Taryfą zatwierdzoną Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18.06.2021r. WA.RZT.70.104.2021/5. Opłaty za zimną wodę od 22 LIPCA 2021...

Od 15.06.2021r. – place zabaw zostają otwarte

Spółdzielnia Mieszkaniowa „USTRONIE” informuje, że od 15.06.2021r. zostają otwarte place zabaw znajdujące się na terenach SM Ustronie. Poniżej przedstawiamy zasady korzystania z placów zabaw. ZASADY KORZYSTANIA Z PLACÓW ZABAW  W S.M. „USTRONIE” W RADOMIU  W...