Informacja dot. zmiany ryczałtu z.w. i c.w.u.

OGŁOSZENIE

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie” informują, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 01.06.2023r. zostały m. in. podjęte Uchwały:

– Nr 56 dot. zmiany ryczałtu za zużycie zimnej wody i odprowadzanie ścieków w lokalach mieszkalnych nieopomiarowanych – zatwierdzająca zmianę wysokości ilości zimnej wody służącej do wyliczenia  ryczałtu za zużycie wody i odprowadzanie ścieków w lokalach mieszkalnych nieopomiarowanych – z  ilości 10 m3 miesięcznie na każdą osobę zamieszkałą w lokalu na 20m3 miesięcznie na każdą osobę zamieszkałą w lokalu – zmiana będzie obowiązywać od dnia 01.01.2024r

– Nr 57 dot. zmiany ryczałtu za podgrzanie ciepłej wody użytkowej w lokalach mieszkalnych nieopomiarowanych – zatwierdzająca zmianę wysokości ilości wody służącej do wyliczenia  ryczałtu za podgrzanie ciepłej wody użytkowej – c.c.w. w lokalach mieszkalnych nieopomiarowanych – z  ilości 3,5m3 miesięcznie na każdą osobę zamieszkałą w lokalu na 10 m3 miesięcznie na każdą osobę zamieszkałą w lokalu oraz zatwierdza stawki ryczałtowe za podgrzanie ciepłej wody użytkowej (c.c.w. zmienna) w lokalach nieopomiarowanych w poszczególnych budynkach – zmiana będzie obowiązywać od dnia 01.01.2024r.

W lokalach nieopomiarowanych, w których nie została zgłoszona żadna osoba do zamieszkiwania przyjmuje się sposób rozliczania według normy dla 1 osoby.

Ustalony powyżej termin wprowadzenia nowej normy z mocą obowiązywania od 01.01.2024r. ma na celu umożliwienie montażu wodomierzy przed wprowadzeniem nowych podwyższonych norm.

Może Ci się również spodoba