SEGREGUJ – NIE MIESZAJ

SEGREGUJ – NIE MIESZAJ 

Drodzy Mieszkańcy w związku z prowadzonymi przez Urząd Miejski w Radomiu – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa kontrolami dotyczącymi gospodarki odpadami przez naszych mieszkańców przypominamy o konieczności segregacji śmieci.

 Nieprzestrzeganie przez mieszkańców segregacji odpadów rodzi odpowiedzialność zbiorową. Wynika to z faktu trudności w ewentualnym ustaleniu, którzy z mieszkańców budynku wielorodzinnego nie dokonują selekcji odpadów. W związku z tym niezależnie od faktu czy mieszkaniec przestrzega segregacji będzie zobowiązany do zapłaty wyższej stawki opłaty naliczanej za odpady mieszane.

 Pamiętajmy, że segregacja śmieci nie jest niczym trudnym ani czasochłonnym – wystarczy trochę dobrej woli. Postępujmy, więc z głową, segregujmy odpady i namawiajmy do tego innych – bo przecież każdy z nas chce żyć w czystym środowisku!

 Przypominamy również, że dla prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe została uchwalona możliwość uzyskania ulgi w opłacie za odpady komunalne.

Prowadzący jednoosobowe gospodarstwo domowe zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia oraz powiadomienia Spółdzielni o wszelkich zmianach mających wpływ na przysługujące prawo do dopłaty w terminie 14 dni od wystąpienia zmian. W przypadku lokali mieszkalnych czasowo nie zamieszkałych, prosimy również o zgłoszenie tego faktu do spółdzielni i złożenie stosownego oświadczenia.

 

 

Może Ci się również spodoba