CZY WARTO UBEZPIECZYĆ MIESZKANIE?

Podstawowa polisa ubezpieczeniowa mieszkania obejmuje jego elementy nieruchome (instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne, stałe wyposażenie łazienki, kuchni itp.) narażone głównie na negatywne w skutkach zdarzenia losowe (na przykład pożar, powódź) oraz ruchome (sprzęt AGD, RTV, meble), które mogą paść łupem potencjalnych złodziejów.

Poza pakietem podstawowym ubezpieczenia, oferowane są także usługi dodatkowe, na przykład pakiety assistance. Jeżeli nasza polisa ubezpieczeniowa mieszkania zawiera także pakiet assistance będziemy mieli możliwość skorzystania z usług specjalisty, który naprawi powstałe na wskutek zdarzenia losowego szkody.

Nasza Spółdzielnia w wyniku ogłoszonego konkursu ofert na ubezpieczenia mienia Spółdzielni zawarła umowę ubezpieczeniową z firmą UNIQA TU. S.A.

Towarzystwo Ubezpieczeń UNIQA TU S.A. przygotowało również dla wszystkich mieszkańców korzystną propozycję kompleksowego wariantu dobrowolnego ubezpieczenia mieszkań z możliwością płatności składki miesięcznie przy opłatach czynszowych za lokal mieszkalny.

Ubezpieczeniem tym objęte zostaną wszystkie szkody rzeczowe w mieniu lokatorów naszej Spółdzielni powstałe w lokalu mieszkalnym oraz pomieszczeniach gospodarczych ( piwnice, garaż,  komórki, pralnie, suszarnie) od ustalonej sumy ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

Zdarzenia losowe (pożar, deszcz nawalny, śnieg, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, grad powódź, katastrofę budowlaną itp.)
– stłuczenia szyb stolarki okiennej i drzwiowej, przepięcia instalacji
– wszelkie zalania jakie powstaną w mieszkaniu
kradzież z włamaniemi rabunek oraz wandalizm

Ponadto ubezpieczenie obejmuje:
Odpowiedzialność Cywilną mieszkańców za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone innym mieszkańcom do których naprawienia zobowiązują przepisy prawa a wynikające z czynności życia codziennego (np. następstwa zalania mieszkania sąsiada, sprawowanie opieki nad dziećmi, posiadanie zwierząt, użytkowanie garażu).
Suma gwarancyjna OC jest wyższa od wybranej sumy ubezpieczenia aż o 10 razy ( czyli od składki 10,00 zł kwota sumy gwarancyjnej OC wyniesie 100 000,00 zł)

Przykładowe kwoty ubezpieczenia:

Suma ubezpieczenia                 Miesięczna rata składki
10 000,00 zł                                10,00 zł
15 000,00 zł                                15,00 zł
20 000,00 zł                                20,00 zł
30 000,00 zł                                 30,00 zł
40 000,00 zł                                 40,00 zł

W celu przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia mieszkania prosimy o kontakt ze Spółdzielnia z Działem Rozliczeń Czynszowych bądź Administracją Osiedla. Wystarczy wypełnić wniosek.

 

Może Ci się również spodoba