Przekazanie Petycji Pani Minister Klimatu i Środowiska

Szanowni Państwo Zarządcy Nieruchomości budynków zbiorowego zamieszkania

Uprzejmie informujemy, że 30 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 13:00 w Ministerstwie Klimatu i Środowiska (wejście od ul. Mikołaja Reja 3/5) z udziałem mediów oraz Przedstawicieli zarządców nieruchomości zostanie dokonane przekazanie petycji mieszkańców budynków wielolokalowych z terenu całego kraju. Petycje dotyczą rekompensaty za bieżący sezon grzewczy 2022/2023 w wysokości jednego tysiąca złotych na lokal mieszkalny, w postaci dofinansowania kosztów ciepła ponoszonych przez mieszkańców budynków wielolokalowych.

Na dzień 23.03.2023 r. (zaledwie przez 10 dni) pod petycjami zebranych zostało 120.000 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy) podpisów mieszkańców budynków wielolokalowych (taka ilość wpłynęła bezpośrednio do siedziby Instytutu Gospodarki Nieruchomościami). Kolejne tysiące petycji wpływa każdego dnia. Ilość petycji zapewne ulegnie zwiększeniu do czasu ich złożenia w ministerstwie. Duża część zarządców nieruchomości oraz mieszkańców przesłała także petycje bezpośrednio do ministerstwa, zatem łączna ilość podpisów pod petycjami może przekroczyć nawet 200.000. Wszystkim Państwu mieszkańcom budynków wielolokalowych, zarządcom nieruchomości, izbom, federacjom, stowarzyszeniom, związkom rewizyjnym, pracownikom Instytutu Gospodarki Nieruchomościami i innym osobom fizycznym i prawnym, którzy przyczynili się do zebrania tak olbrzymiej ilości podpisów pod petycjami, w tak krótkim okresie czasu, chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować.

Jednocześnie zwracamy się do Państwa z prośbą o rozważenie możliwości osobistego udziału przy przekazaniu petycji na ręce Pani Minister Klimatu i Środowiska (prosimy o zwrotną informację w tej sprawie).      W trakcie przekazania petycji odbędzie się również konferencja prasowa dla zainteresowanych przedstawicieli mediów.

Serdecznie Państwu dziękujemy za wspólną akcję zbierania podpisów pod petycjami!

z poważaniem,

Arkadiusz Borek

prezes zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami

wiceprezes zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

Może Ci się również spodoba