Informacja dotycząca utraty ważności i wymiany wodomierzy III

Informacja

dotycząca utraty ważności i wymiany wodomierzy

w S.M. „Ustronie”.

Zarząd S.M. „Ustronie” informuje, że w związku z upływem legalizacji wodomierzy, a więc utratą wartości metrycznych z dniem 31.12.2022r. Spółdzielnia dokonuje ich wymiany. 

Zgodnie z Regulaminem rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków, ustalania odpłatności z tego tytułu oraz zasady wymiany i montażu wodomierzy w S.M. „Ustronie” w Radomiu,  (Uchwała Rady Nadzorczej nr 17  z dnia 07.02.2011r.) § 5 pkt. 1 lokator obowiązany jest do udostępnienia lokalu  w celu wymiany wodomierzy w terminie wyznaczonym przez wykonawcę.

Utrata legalizacji wodomierzy skutkuje brakiem możliwości rozliczania zużytej wody w lokalu mieszkalnym w oparciu o wodomierz z utraconą legalizacją, zgodnie obowiązującym prawem.

 Natomiast zgodnie z  § 11 pkt. 4  w/w Regulaminu rozliczenie za zużytą wodę w lokalach mieszkalnych nieopomiarowanych (brak wodomierza lub utrata legalizacji) nastąpi wg ryczałtu tj. 10m3 za miesiąc, za każdą osobę zamieszkałą  w danym lokalu.

Wymiana wodomierzy w lokalach mieszkalnych odbywać się będzie według niżej podanego harmonogramu.

           Prosimy o potraktowanie sprawy z należytą uwagą.

Nr telefonu do wykonawcy- 664464523

L.p.Budyneknr budynkuIlosć wodomierzy razemTERMIN WYMIANY
1Osiedlowa3416009.01.2023
2Osiedlowa38A18010.01.2023
3Osiedlowa3812011.01.2023
4Osiedlowa4260
5Osiedlowa3012012.01.2023
6Osiedlowa4460
7Osiedlowa289813.01.2023
8Osiedlowa4090
9Osiedlowa3224016-17.01.2023
10Osiedlowa2421617-18.01.2023
11Sandomierska108819.01.2023
12Sandomierska1590
13Sandomierska1132720+23.01.2023
14Sandomierska94024.01.2023
15Sandomierska13154
16Sandomierska1226225-26.01.2023
17Sandomierska2614526.01.2023
18Sandomierska244527.01.2023
19Sandomierska2860
20Sandomierska3060
21Sandomierska2221930-31.01.2023
22Sandomierska175031.01.2023
23Sandomierska1668601-06.02.2023

Nr telefonu do wykonawcy-  509439565;  570486459

adresnr blokuliczba wodomierzyilość mieszkańData wymianygodzina
Osiedlowa6176669.01.202311-17
Osiedlowa42649910.01.20239-17
Osiedlowa22629911.01.20239-17
Osiedlowa334813212.01.2023 + 13.01.20239-17 + 9-14
Osiedlowa161766616.01.202311-17
Osiedlowa82649917.01.20239-17
Osiedlowa102649918.01.20239-17
Osiedlowa142649919.01.20239-17
Osiedlowa221766620.01.20239-14
Osiedlowa171766623.01.202311-17
Osiedlowa17 A2168124.01.20239-17
Osiedlowa132408025.01.20239-17
Osiedlowa112107026.01.20239-17
Osiedlowa121206027.01.20239-14
Osiedlowa211505030.01.202311-17
Osiedlowa192408031.01.20239-17
Osiedlowa15264991.02.20239-17
Osiedlowa2029810002.02.2023 + 03.02.20239-17 + 9-14
Osiedlowa18100506.02.202311-17
Osiedlowa788306.02.202311-17

Może Ci się również spodoba