Informacja dotycząca utraty ważności i wymiany wodomierzy IV

Zarząd S.M. „Ustronie” informuje, że w związku z upływem legalizacji wodomierzy, a więc utratą wartości metrycznych z dniem 31.12.2022r. Spółdzielnia dokonuje ich wymiany. 

       Zgodnie z Regulaminem rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków, ustalania odpłatności z tego tytułu oraz zasady wymiany i montażu wodomierzy w S.M. „Ustronie” w Radomiu,  (Uchwała Rady Nadzorczej nr 17  z dnia 07.02.2011r.) § 5 pkt. 1 lokator obowiązany jest do udostępnienia lokalu  w celu wymiany wodomierzy w terminie wyznaczonym przez wykonawcę.

Utrata legalizacji wodomierzy skutkuje brakiem możliwości rozliczania zużytej wody w lokalu mieszkalnym w oparciu o wodomierz z utraconą legalizacją, zgodnie obowiązującym prawem.

 Natomiast zgodnie z  § 11 pkt. 4  w/w Regulaminu rozliczenie za zużytą wodę w lokalach mieszkalnych nieopomiarowanych (brak wodomierza lub utrata legalizacji) nastąpi wg ryczałtu tj. 10m3 za miesiąc, za każdą osobę zamieszkałą  w danym lokalu.

Wymiana wodomierzy w lokalach mieszkalnych odbywać się będzie według niżej podanego harmonogramu.

           Prosimy o potraktowanie sprawy z należytą uwagą.

Nr telefonu do wykonawcy:
1. 570486459
2. 509439565

Adres blokudata II terminu wymiany
OSIEDLOWA 2230.01.2023
OSIEDLOWA 231.01.2023
OSIEDLOWA 331.01.2023
OSIEDLOWA 41.02.2023
OSIEDLOWA 61.02.2023
OSIEDLOWA 81.02.2023
OSIEDLOWA 102.02.2023
OSIEDLOWA 142.02.2023
OSIEDLOWA 162.02.2023
OSIEDLOWA 177.02.2023
OSIEDLOWA 17A7.02.2023
OSIEDLOWA 137.02.2023
OSIEDLOWA 117.02.2023
OSIEDLOWA 128.02.2023
OSIEDLOWA 218.02.2023
OSIEDLOWA 198.02.2023
OSIEDLOWA 158.02.2023

Może Ci się również spodoba