Przetarg nieograniczony na wykonanie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynków należących do zasobów S.M. „Ustronie”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „USTRONIE” w Radomiu przy ul. Wyścigowej 19, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynków należących do zasobów S.M. „Ustronie”.

Dokumenty przetargowe można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni  www. ustronie. radom.pl lub w  wersji papierowej, po uprzednim zgłoszeniu chęci nabycia dokumentów pod numerem tel. 669 444 019 i wniesieniu opłaty w wysokości 123,00zł brutto.                                    Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Pani Danuta Hołuj tel. 669444019;                      e-mail:d.holuj@ustronie.radom.pl

Oferty należy składać na stanowisku nr 1 w Dziale Obsługi Mieszkańca S. M. „USTRONIE” przy ul. Wyścigowej 19,  w terminie do dnia 28.02.2024 r. do godz. 15:00.  Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 29.02.2024 r. o godz. 10:00 w  siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” przy ul. Wyścigowej 19 w sali narad  (parter).

Przetarg organizowany jest w oparciu o Regulamin zlecania dostaw i usług na rzecz S.M. „USTRONIE” w Radomiu z dnia 18.02.2021r.

Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania przetargu przed upływem terminu otwarcia ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Może Ci się również spodoba