Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż 8 altan śmietnikowych typu lekkiego na terenie osiedla „USTRONIE” w Radomiu

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „USTRONIE” w Radomiu ul. Wyścigowa 19, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż 8 altan śmietnikowych typu lekkiego na terenie osiedla  „USTRONIE” w Radomiu. Dokumenty przetargowe można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni  www. ustronie. radom.pl lub w  wersji papierowej, po uprzednim zgłoszeniu chęci nabycia dokumentów pod numerem tel. 483857400 wew.126 i  wniesieniu opłaty w wysokości 123,00zł brutto. 

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z oferentami są:

     a)  w sprawach merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia: Leszek Kawecki tel. 669444020; e-mail: l.kawecki@ustronie.radom.pl

     b)  w sprawach proceduralnych: Katarzyna Rychlicka – Jurczak  tel. 665 250 065,

          e-mail: k.rychlicka@ustronie.radom.pl

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie  określonej w SWZ.

Oferty należy składać na stanowisku nr 1 w Dziale Obsługi Mieszkańca S. M. „USTRONIE” przy ul. Wyścigowej 19,  w terminie do dnia 10.06.2024 r. do godz. 14:00.  Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 11.06.2024 r. o godz. 10:15w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” przy  ul. Wyścigowej 19 w sali narad  (parter).

Przetarg organizowany jest w oparciu o Regulamin zlecania dostaw i usług na rzecz SM „USTRONIE” w Radomiu z dnia 18.02.2021r.

Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania przetargu przed upływem terminu otwarcia ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

ODPOWIEDZI NA ZŁOŻONE ZAPYTANIA DO POSTĘPOWANIA :

  1. . Konstrukcja naszych altan nie jest malowana proszkowo, gdyż nie ma takiej potrzeby. Jest ocynkowana ogniowo i całość jest widoczna tylko wewnątrz wiaty. Czy zgodzą się Państwo, aby konstrukcja nie była malowana proszkowo?  – ODPOWIEDŹ; Konstrukcja musi być malowana proszkowo.
  2. Ściany wypełniamy blachą powlekaną akrylową gwarantującą wieloletniość oraz nie wymaga ona impregnacji. Czy zgodzą się Państwo na taką opcję? – ODPOWIEDŹ: Wymagane ścianki z deski ryflowanej impregnowanej.
  3. Nasze altany są wyposażone w drzwi – jednoskrzydłowe 130 cm szerokości lub dwuskrzydłowe 200 cm szerokości. Czy zgodzą się Państwo na taką opcję zamiast drzwi przesuwnych? – ODPOWIEDŹ: Wymagane drzwi przesuwne z obustronną klamką i zamkiem.
  4. Dach wykonujemy z takiej samej blachy jak cała wiata – z blachy powlekanej akrylowej oraz jest jednospadowy do tuły konstrukcji. Czy zgodzą się Państwo na taką opcję?  ODPOWIEDŹ: Wymagany dach dwuspadowy kryty płytami poliestrowymi, poliwęglanem lub blachodachówką.

Może Ci się również spodoba