OGŁOSZENIE dot. zmiany Regulaminu rozliczania kosztów dostawy c.o. i ccw w S.M. USTRONIE

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie” informują, że od następnego okresu rozliczeniowego 2023/2024 tj. od 1.06.2023r. obowiązywać będzie nowy Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków oraz zasad ustalania opłat i dokonywania rozliczeń
z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie
i podgrzanie wody w Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie”, który został dostosowany do znowelizowanej Ustawy Prawo Energetyczne z dnia 19 maja 2022 r. (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1385).

Z ww. regulaminem można się zapoznać w siedzibie
i administracjach Spółdzielni oraz na stronie internetowej www. ustronie.radom.pl
w zakładce bip albo klikając na napis poniżej.

Regulamin

Może Ci się również spodoba